Welkom op de website over onze voorouders.

  

 Aleida Beekhuis, gehuwd met Gerrit Vlaskamp

In de families Hellema en Beekhuis werd veel opgeschreven. Daarom weten we nog zoveel over hen. Bij het tabblad 'VOOROUDERS' vindt u de biografieën van onze voorouders Hellema, Beekhuis, Vlaskamp en nog vele anderen.

 

Deze website is het resultaat van acht jaar onderzoek. De verhalen van de Friese Doeke Wijgers Hellema (1766-1856) waren een bron van inspiratie. Schrijven was voor hem een levensbehoefte. Hij schreef door tot drie weken voor zijn dood en dat was op 90-jarige leeftijd. Uit zijn vele dagboeken wordt nog steeds geciteerd omdat zijn teksten gaan over actuele onderwerpen zoals onderwijs, het boerenleven, veeziekten en vaccinaties. Hij schreef ook over zijn jeugd:

 

'Hoe dikwijls heb ik van daar te Wanswerd de roerdomp gehoord en bij schoone najaars avonden Wolken in allerlei gedaanten van protters zich naar het Meer zien slingeren, om zich aldaar in het stevige Riet zich te zetten en den schepper luidkeels te loven.'

 

Voorwerpen, brieven en andere persoonlijke bezittingen worden in elke generatie verdeeld tussen de nakomelingen. Het mooie van het internet is dat je digitaal weer kunt terugvinden en samenvoegen wat in de loop van twee eeuwen verspreid is geraakt. 

 

Heeft u informatie of vragen, neem dan even contact  met ons op.