Download
Het Leven en Werken van Doeke Hellema Hz geb. den 27 Juli 1828, te Achlum prov. Vriesland, grietenij Franekeradeel
Doeke Hellema autobiografie.docx
Microsoft Word document 12.6 MB