Download
Korte schets of Levensgeschiedenis van Doeke Wijgers Hellema 1766-1856
Hij beschrijft hierin zijn persoonlijke leven. 'Korte schets of levensgeschiedenis van D.W. Hellema, eerst onderwijzer te Wanswerd, daarna te Wirdum, wijders ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen, beschreven door hemzelve'. De transcriptie is gemaakt door Jochum Hoekstra m.m.v. Minne Hoekstra vanuit het Doarpsargyf Wurdum-Swichem. Het origineel is in familiebezit.
autobiografie D W Hellema.docx
Microsoft Word document 803.1 KB
Download
De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema
Tussen 1821 en 1856 noteert Doeke allerlei wetenswaardigheden over zijn dagelijks leven, omgeving en familiezaken. De transcriptie is gemaakt door Jochum Hoekstra m.m.v. Minne Hoekstra vanuit het Doarpsargyf Wurdum-Swichem. De originele dagboeken bestaan uit 13 delen en worden bewaard door Tresoar in Leeuwarden.
Doeke Wijgers Hellema dagboeken 1821-185
Microsoft Word document 1.8 MB