Download
Aanteekeningen omtrent de oudheden van den dorpe Wirdum.
Teksten van Nicolaas Epkema en Doeke Wijgers Hellema, overgeschreven door IJ. Tulp in 1859.
Het wordt bewaard door Tresoar in Leeuwarden
Epkema en Hellema.pdf
Adobe Acrobat document 718.8 KB