'S RIJKSKWEEKSCHOOL VOOR MILITAIRE GENEESKUNDIGEN Utrecht. Steend. P.W. v.d. Weijer Utrecht. Plm. 1859. 

Te zien is de poort aan de Springweg, waarachter nu het hotel Karel V is gelegen. 

 

Doeke Hellema deed in 1845 toelatingsexamen, in 1849 studeerde hij af en werkte vijf jaar als officier van gezondheid op schepen in 'Oostindië'. Op advies van professor F.C. Donders vervolgde hij zijn studie en in 1857 promoveerde hij op een proefschrift over ventilatie en fijnstof.