Brief aan oma

De twaalfjarige Gerrit Foppe Hellema stuurt zijn oma Magdeltje Hellema een verjaardagsbrief. Hij gebruikt het briefpapier van zijn vader.

 

Nieuwe Diep 24 Maart 1873

 

Lieve Grootma!

Op dezen gelukkigen dag wensch ik U van harte veel geluk toe, lieve Grootma, en ik hoop dat gij dien dag als het kan met ons en bovendien met uwe famillie nog dikwijls in gezondheid moogt vieren. 

Ik wilde wel dat wij dezen dag bij U waren, en 's avonds zoo gezellig met de geheele famillie in de mooie kamer te zitten, dat is vrij wat prettiger dan hier altijd zonder famillie te zijn.

Bij Grootpa in den tuin zijn de boomen misschien al groen, want hier loopen de heesters en de vlierboom al uit; 't weer begint ook al warm te worden, en de zomer nadert al.

't Is al om 6 uur licht, en de zon gaat al om 6 uur onder, dat is een groot verschil met verleden toen de lamp al om 4 uur op moest en wij 's avonds bij licht op school moesten werken en nu kunnen wij al een klein tijdje op school bij daglicht zien.

We hebben van morgen een treurig bericht van Oom Lolcama gekregen, Oom heeft weer een bloedspuwing* gehad, waardoor het weer wat achteruit gegaan is, Tante heeft ook wat koorts gehad.

Pa is gisteren met nog zeven andere dokters in twee rijtuigen naar de Polder geweest, om daar een operatie te doen. Van middag gaat Pa er weer heen met een paar dokters en ik ga ook mee. 

Ook heb ik Cornelis Beekhuis gevraagd om hier de Paaschdagen te komen doorbrengen, en dat zal wel plezierig zijn.

Nu lieve Grootma ik weet waarlijk niet meer en zal dus maar eindigen.

Doe de groete van mij aan Grootpa en de Tantes

Van uwen liefhebbenden kleinzoon

G. F. Hellema

 

* geen bloedspuwing, maar wat bloed opgegeven