Doeke Hellema krijgt een verjaardagsbrief van zijn zevenjarige zoon

  

Lieve Papa!

 

Nu gij heden jarig zijt,

Is uw Foppe zeer verblijd.-

'k Heb voor U een vers geschreven,

Mag ik u dit overgeven. -

Veel geluk op dezen dag!

'k Hoop, Gij lang nog leven mag,

Een daarbij geluk moogt smaken.

Voorspoed hebt in al uw zaken.

Leef gezond, van zorgen vrij;

Dat maakt Ma en ons zoo blij.

Blijf steeds voor ons welzijn waken;

Dit zal ons gelukkig maken.-

Met één woord, geliefde Pa,

'k Wensch, het altijd wel u ga.

Dat u nimmer leed zal hind'ren,

En gij vreugd vindt in uw kind'ren.-

Uw liefhebbende Foppe

 

Helder 27 Julij 1868