Jacob van Bosveld - 1762 EN

Anna Maria van dinter 1694-1747

 

Jacob van Bosveld is militair en klimt op binnen de cavalerie. Van vaandrig, cornet, luitenant, kwartiermeester tot ritmeester met een eigen compagnie. Hij krijgt van een familielid een toepasselijk legaat in de vorm van een sjees, een arrenslee inclusief twee paarden. 

 

Hij is nog maar cornet als hij in 1734 trouwt met de welgestelde 37-jarige Anna Maria van Dinter. Haar vader was koopman en zeepzieder op de Keizersgracht, haar moeder kwam uit een familie met veel bezittingen waaronder korenmolens in Amsterdam. Het bracht niet alleen voorspoed want Anna Maria op haar negende al wees.

Jacob en Anna Maria wonen een groot deel van hun dertien jaar durende huwelijk in de garnizoensplaats Breda. Waarschijnlijk hadden ze een huwelijk waarin liefde een grote rol speelde want ze volgt hem overal. In het najaar van 1745 wordt Jacob als kwartiermeester ingezet in Schotland ter ondersteuning van de Engelse bondgenoten. Anna Maria kiest ervoor om samen met hun tienjarige dochter haar man op dit barre avontuur te vergezellen. 

Aan hun huwelijk komt abrupt een einde als 1747 Anna Maria in Breda overlijdt. Ze wordt begraven in Amsterdam. Jacob blijft achter met de twaalfjarige Susanna.

In 1760 wordt hij aangesteld als gouverneur van Curaçao, het tussenstation van de beruchte slavenhandel. Anderhalf jaar later overlijdt Jacob, mogelijk aan de gevolgen van de gele koorts. Een gedetailleerd verslag van zijn uitvaart is bewaard gebleven. Dochter Susanne trouwt op Curaçao met Cornelis Heinsius en keert terug naar Nederland.

 

Lees hier meer over Jacob van Bosveld en Anna Maria van Dinter.

 

 

Jacob Ruysdael, gezicht op Amsterdam