50 jarig huwelijksfeest

 

Carolus Leonardus Zuyderhoudt 1761-1847 en Margareta de Wit 1762-1839 zijn 50 jaar getrouwd. Ze hebben een winkel in Amsterdam gehad. Op 9 mei 1838 vieren ze hun gouden huwelijksfeest. Schoonzoon Teunis Everts houdt er kennelijk van om versjes te rijmen. De kwaliteit is niet zo hoog, wel bijzonder is dat de met ganzenveer geschreven verzen bewaard zijn gebleven door kleindochter Sophia Everts en haar nakomelingen.

 

Tafel-liederen

Voor het gouden Bruiloftsfeest

van Carolus Leonardus Zuijderhoudt

en Margaretha de Wit.

9 Mei 1836. 

Door TCC Everts

 

Waar de filomeelen*,

Met haar orgel keelen,

Zoet en lieflijk kwelen,

Zingt het sijsje niet:

Slechts in musschen koren,

Laat hij 't sjelpen hooren

En neuriet ons in de Ooren,

Zijn kunstlooze lied.

Everts.

 

Tafel liederen

 

Eerste lied.

Wijze: De Koning leev' de Koning leev!

 

Komt vrienden! stemt 'uw maatgeluid!

Heft aan de jubel zangen,

Tot eer van Bruidegom en Bruid!

Zij wachten met verlangen.

Zingt Vrolijk dit feestgetij,

Een Nederlandsche melodij.

*

Zingt! Zingt met op getogen geest!

Luid klinken onze toonen!.....

Wij vieren 't gouden Bruiloftsfeest

Wij dochtren en Wij Zonen,

Kindskinderen en dees Vriendenschaar;

Wij vieren 't gouden huwelijksjaar.

*

Komt, zingt het vrolijk Bruiloftslied

Tot aan den vroegen morgen.

Ons kwelt geen kommer noch Verdriet,

Wij denken aan geen Zorgen.

Wij denken aan den hûwlijks band,

Die zamen snoerde hart en hand.

*

Dien band voor vijftig jaar gelegd,

In Meimaands lente dagen,

Met zilver en met goud doorvlecht, 

Mogen onze Ouders dragen.

Dat dies nog lang gestrengeld zij

Dat Wenschen en dat bidden Wij!

 

Tweede lied

Wijze: Wij leven vrij, wij leven blij

 

Nu juichen Wij

En zingen blij:

Het gouden feest is daar!

Dien dag door allen verwacht,

Dien heden ons te zamen bragt,

Dien vieren Wij, als ’t nageslacht.

Van ’t gouden jubelpaar

*

Wij vieren dien,

Met de Oude Liên

En Wenschen op dit feest:

Dat Zij des gouden huwelijks baan,

Bestrooid met palm en mirten blaên ,

Verjongd in kracht, ten einde gaan

Met opgeruimden geest.

*

Wat door den tijd,

Ook al verslijt,

Wat immer moog vergaan;

De huwlijks liefde wordt niet oud,

Vraagt dit aan Vader Zuijderhoudt

Die Vrouwtje lief in de armen houdt,

Hij zal ’t u doen verstaan

*

Wij zijn Verheugd,

Bij gulle Vreugd,

In dit Zoo vrolijk uur

En zingen op dit feestgetij,

Met hart en mond: Zij leven blij

Van Zorg en Smart en Kommer Vrij,

Zoo lang hun Echtstaat duur

 

Derde Lied

Wijze: Triomf en Vreugde stijgt ten top

 

Stemt met mij, Vrienden! Blij van zin

Op andren toon, een feestlied in.

Zingt uit den vollen borst, met opgeruimden geest!

De Zanglust spoort ons weder aan,

Om Zingende ten rei te gaan,

Op ’t gouden Bruilofts feest.

*

Dees Echtelingen, grijs en oud,

Staan als een Eikenboom in ’t Woud,

Omringd door Sprank en Spruit, in jeugdig groenen krans,

Geworteld, in den vruchtbren grond

Van ’t liefde Voedend Echtverband

Bestraald met gouden glans

*

Hoe ook de storm van tegenspoed,

Rondom die Eik met vlagen woed’

En hem een frische loot een twijg of blad ontroofd’

Hij tierd’ en groeide rijzig op

En bloeit nog welig in den top,

Verheft het groenend’ hoofd

*

Dat voortaan hen geen buijen deer,

Geen nood orkaan vell’ hem te weer,

Hij prijkt nog jarenlang tot sieraad van dit oord! .....

Bekransen Wij in ’t Meiseizoen

Stem menigmaal met bloem en groen

Dat wordt ons beê verhoord

 

Vierde Lied

Wijze Vivat Oranje! Hoezee!

 

Wij zingen op dit feestgetij, ’t is feest!

Wij juichen allen even blij, ’t is feest!

Nu wordt de groene huwlijks kroon.

Versierd met goud, hen aangeboôn

’t is feest, ’t is feest! ’t is feest!

’t is gou’den Bruilofts feest!

*

Kijkt! Kijkt hoe Vader Zuijderhoudt, ’t is feest! ’t Is feest!

Hoe dat hij lonkt, al is hij oud.

Hij lonkt zijn Jetje Vriendelijk toe

En lacht zoo vrolijk wel te môe

’t is feest! ’t is feest! ’t is feest!

’t is gou’den Bruilofts feest!

*

De witte kleur zoo blank en rein ’t is feest!

Heeft hij gekozen voor het zijn ’t is feest!

Hij koos zijn’ Margariet de Wit

Die aan zijn groene zijde zit

’t is feest! ’t is feest! ’t is feest!

’t is gou’den Bruilofts feest!

*

De Meimaand schonk haar jeugdig groen ’t is feest!

Voor vijftig jaar tot Bruids festoen* ’t is feest!

En heden vlecht Zij in dien krans

De gouden blaân met heldren glans

’t is feest! ’t is feest! ’t is feest!

’t is gou’den Bruilofts feest!

*

Wijzigingen op dees blijden dag ’t is feest!

Dien men zoo luisterijk vieren mag ’t is feest!

Uw welzijn Bruidegom en Bruid

Komt, vrienden! Nu het glaasje uit!

’t is feest! ’t is feest! ’t is feest!

’t is gou’den Bruilofts feest!

 

Vijfde Lied

Wijze: Schept vreugd in ’t leven.

 

Zingt, Vrienden! vrolijk

Het is gouden Bruiloftsfeest!

Schept Vreugd in t leven,

Eer het is geweest.

 

Wie smaakt geen Vreugd aan dezen disch,

Die met zijn sier zoo feeschtelijk is? ….

Wij zijn hier vrolijk bij elkaar

En juichen met t jubelpaar:

Komt vrienden! lustig 

op ’t gouden Bruiloftsfeest

Schept Vreugd in t leven.

Zingt blij van genot!

*

Zingt, Vrienden! vrolijk,

Uw gouden bruiloftslied,

Schept Vreugd in ‘t leven.

Weg, bang Verdriet!

 

Waar liefde en waar Vriendschap woont,

Daar wordt het feest met palm gekroond

Daar klinkt en drinkt men blij te moe

Der gouden Bruid den Bruidegom toe

Heil zij de vrienden!

Op ‘t gouden Bruiloftsfeest!

Schept Vreugd in ’t leven

Zingt blij van geest.

*

Zingt Vrienden! vrolijk

Op gouden bruiloftstoon

Schept Vreugd in ’t leven

U aangeboon

Gezegend Zij dit Echt Verbond

Op reine liefde en Trouw gegrond

Lang leev’ de Wit en Zuijderhoudt

Zij zijn vijftig jaar getrouwd

Schept Vreugd in ’t leven

Nu ’t gouden Bruilofts feest

Nog vele jaren

Zingt blij van geest

 

* filomeelen = nachtegalen; festoen = guirlande, bloemenversiering

 

<< naar Sophia Everts