Bruidmeisje Sophia

De zesjarige Sophia Everts en haar jongere zusje Crisje, zijn bruidsmeisjes op het huwelijk van haar tante Christina Wilhelmina Everts 1794-1874 met haar tweede echtgenoot Andreas Hanssen. Dit vers is door haar vader Teunis Everts met ganzenveer geschreven.

Van het huwelijk met haar eerste overleden echtgenoot de kapitein Roelof Gabriels in 1817 is ook een prachtig vers bewaard gebleven.

 

Huwelijksversje 

voor 

Mijn Oom A Hansen  

en 

Mijne Tante C.W.Everts.

In den Echt vereenigd den 9 October 1824.

 *

Waarde Ome! Lieve Tante!

Vrolijk is op dezen dag,

Uwe kleine Nicht Sophietje

Daar zij U bestrooijen mag.

 

Vrolijk strooide zij met Crisje

Bloempjes voor uw schreden uit;

Vrolijk roept zij met haar Zusje;

Leve Bruidegom en Bruid.

 

Ja, leev’ lange met elkander

Vergenoegd en altoos blij

Leev’ voorspoedig, zonder zorgen

En van smart en ziekte

 

Leev’ gelukkig al uw dagen. –

En versmaadt het versje niet

Van uw speelziek vrolijk Nichtje

O! het is een kinderlied.

 

Kunst’ loos mag mijn versje wezen;

Maar wat wil men van een kind

Dat slechts blijd’ is om de blijdschap

Van haar Ouders die zij mint?

 

Wilt gij meer? Ik zal U geven

Lieve Bruidegom en Bruid!

Een geschenk van reine waarde: -

Elk een kusje tot besluit

 

Uit achting en liefde van

UWE Dienaresse en kleine Nicht

 

Sofietje Everts.

 

<< naar Sophia Everts

Christina Wilhelmina Everts 1794-1874

Andreas Hanssen (  -1851) tweede echtgenoot van

Christina Wilhelmina Everts