Willem Beekhuis 1766-1815

 

Willem Beekhuis wordt net als zijn vader predikant. Daarnaast is hij schoolopziener, schrijver en vertaler. Hij trouwt met Janke Diderika Cloeck, samen krijgen zij negen kinderen. Het grootste deel van zijn leven is Willem predikant in Garijp ‘waar hij stil en zonder gedruisch voortwerkte tot aan zijnen dood’. Willem overlijdt onverwacht op 48-jarige leeftijd. Hij laat veel religieuze geschriften na. Onder andere een pamflet tegen 'duivelsbezweringen, tooverijen en spookerijen' waar hij een zilveren eerpenning voor ontvangt. Postuum worden nog twee kinderboeken uitgegeven; boeken waarin hij op een begrijpelijke manier over het leven van Jezus en over de apostelen vertelt. 

Klik hier voor

  • zijn liefdesbrief  aan Janke (1793);
  • de rede ter nagedachtenis uitgesproken in het onderwijzers-gezelschap in Bergum door zijn vriend Horatius N. Ferf;
  • de tekst en vers van Visser en van Wielandt.
  • De verslagen van de familiebijeenkomsten van zijn kinderen van 1850-1884.

Silhouet van Willem Beekhuis