Willem Beekhuis 1766-1815

Willem Beekhuis wordt net als zijn vader predikant. Daarnaast is hij schoolopziener, schrijver en vertaler. Hij trouwt met Janke Diderika Cloeck, samen krijgen zij negen kinderen. Het grootste deel van zijn leven is Willem predikant in Garijp ‘waar hij stil en zonder gedruisch voortwerkte tot aan zijnen dood’. Willem overlijdt onverwacht op 48-jarige leeftijd. Hij laat veel religieuze geschriften na. Onder andere een pamflet tegen 'duivelsbezweringen, tooverijen en spookerijen' waar hij een zilveren eerpenning voor ontvangt. Postuum worden nog twee kinderboeken uitgegeven; boeken waarin hij op een begrijpelijke manier over het leven van Jezus en over de apostelen vertelt. 

Klik hier voor

Silhouet van Willem Beekhuis