Brief van Doeke Wijgers Hellema aan Wopke Eekhoff

 

Was er een hunebed in Finkega? Doeke Wijgers Hellema 1766-1856 schreef hierover een briefje naar zijn vriend Wopke Eekhoff.

 

Wirdum den 25 Julij 1850

Mijn Heer!

Een mijner kleinzoons P. Hettema genaamd heeft met ten Cate voor een paar Jaren eene Plaats te Finkega gekogt welke [goed?] Hettema zelf bewoond en gebruikt, toen meest bestaande uit Greide Bouw-Bosch en merendeels uit Heide gronden waarin een waterplas waar van men het water heeft afgeleid en op den bodem groote steenen ontdekt, om in den verleden jare aan gegadigden verkogt, welke een hebben laten sprengen op duizend ponden zwaarte begroot en wagenvollen puin daarvan weggevoerd.

Op het lezen van de Frije Fries geraakte ik op het denkbeeld of het thans onbekenden Hunebed daar ter plaatse niet kan geweest zijn. Oordeel zelf of zulks meerder onderzoek waardig zij.

Na Hartelijke Groeten

UWelEd dienaar en vriend

D.W.Hellema

 

Aan den Heer Eekhof