Brief aan zijn vader

Gerrit Foppe Hellema logeert met zijn moeder bij zijn grootouders in Achlum en schrijft op 18 april 1869 een tweede brief aan zijn vader.

 

Achlum Nieuwe Diep den 18 den April 1869

 

Lieve Pa!

 

Ik ben blijde, dat Pa mij weer een brief geschreven heeft. Dat verhaaltje van die kleinen jongen heb ik gelezen, daar moest ik om lagchen, ’t is een wonder dat hij niet verdronken was, misschien is hij die weg wel meer eens door gewandeld, anders zou hij die weg niet weten.

Maandag zijn Grootma en Ma naar Wirdum geweest, ik heb gemend naar Franeker; Na en Grootma moesten een uur wachten, omdat het spoor er nog niet was, toen wij hier al waren, zagen wij bij Harlingen het spoor. –

Pa, de heer Geraud kwam ons afhalen en nu is het te laat om nog te schrijven als Pa terug komt dan zal ik Pa vertellen

Vaart wel, lieve Pa

 

Uw liefhebbende zoon Foppe