Brief aan pa

Gerrit Foppe Hellema logeert met zijn moeder bij zijn grootouders in Achlum en schrijft 6 april 1869 deze brief aan zijn vader.

 

Achlum, 6 April 1869

 

Lieve Pa!

Wat was ik blijde toen ik een brief van Pa kreeg, ik lag een weinig op bed omdat ik hoofdpijn had, en dat is gekomen omdat ik hardt geloopen heb, ik zal Pa eens vertellen hoe dat gekomen is:

Verleden vrijdag ging ik met Grootpa naar een boer Jan Bosch, bezag de koeijens, kreeg een kopje thee, een stuk koek, en gingen weer weg, Grootpa zei dat ik de weg weer moest weten, toen docht ik dat ver vooruit moest loopen, want anders zou Grootpa mij de weg zeggen, toen heb ik wat hardt geloopen, en kwam bezweet tehuis, ik hadt ook geen jas aangehad; omdat het zoo mooi weer was, want toen wij heen gingen, was het heerlijk weer, en toen wij terug kwamen was het leelijk weer.

Pa vraagt dat ik wel weet waar het dorp Kollum ligt, ik zal het Pa eventjes zeggen waar het ligt, het ligt in het Noord Oost, ander half uur van Dokkum.

Ik heb Grootpa al gevraagt wat een table d’hôte is, het is een publieke tafel, niet waar Pa?

Pa zwemmen daar in de grachten Japansche eenden die heb ik nog nooit gezien. Vaarwel, lieve Pa

 

Uw liefhebbende zoon

 

Foppe

 

Ik heb de brief alleen

geschreven, Ma heeft er niets

van gezegd