Gerrit Arend Vlaskamp 1791-1832

  

Gerrit is de zoon van Arent Vlaskamp, de hortulanus van de Academie van Franeker.

Zowel Gerrit als zijn twee broers worden chirurgijn, Gerrit is de oudste en hij helpt zijn broers op te leiden. Gerrit vestigt zich als dorpsdokter in Wirdum. Dankzij de dagboeken van Doeke Wijgers Hellema weten we meer over hem.

De eerste echtgenote van Gerrit overlijdt binnen negen maanden. Niet lang daarna hertrouwt hij met Aleida Beekhuis. Ze krijgen samen vier kinderen. Helaas overlijdt Gerrit al op 41-jarige leeftijd aan tbc.

D.W. Hellema schrijft vol lof over Gerrit. ‘Deze man een zoon van wijlen den Hortulanus van het Atheneum te Franeker was bij elk bemind, wegens zijn zagt en deugdzaam karakter, altoos evenredig van gemoed was hij tevens zeer gelukkig in zijn praktijk, zoowel in de behandeling der ziekten als in die der vroedkunde, en daarom was het belang dat de Ingezetenen in hem stelden zeer groot, zoowel de Roomschen als Onroomschen.' 

  • Lees hier meer over Gerrit Vlaskamp.
  • Klik hier voor het bewijs van toelating tot de studentenvereniging en zijn diploma van de universiteit van Franeker
  • Klik hier voor de geschiedenis van de hortus botanicus in Franeker waar zijn vader hortulanus was.