Testament van Janke Diderika Cloeck en Menco Numidius Menkema

Menco is geboren in geboren 2 augustus 1764 in Embden. 

Als hij trouwt met 17-jarige Janke is hij predikant te Tjalleberd.

 

Op 22 mei 1791 zijn Janke en Menco getrouwd. Een jaar later op 30 mei 1792 wordt er een testament opgesteld. Mogelijk omdat Menco ziek is want nog geen maand later overlijdt hij op 28 juni 1792. De jonge predikant is dan nog geen 28 jaar oud.

 

Inhoud testament 

Menco benoemt Janke tot zijn enige erfgenaam. Zij benoemt op haar beurt tot haar mede erfgenamen 'mijn ouderen Dominius Zeeger van Arnhem Cloeck en Magteltie Dijxtra, in de legitieme portie of wat noodig de-al, zonder wijders en stelle voorts tot mijn erfgenaam in alle mijne goederen na te latene goederen, mijn man Dominius Menco Numidius Menkema’.

Een van de getuigen is 'Wilhelmis Beekhuis' predikant uit Garijp. Deze Willem Beekhuis trouwt een jaar na het overlijden van zijn vriend Menco met de dan 19-jarige weduwe Janke Diderika Cloeck. Het is dan 25 augustus 1793.

Hij schreef haar eerst een prachtige liefdesbrief.