Hendrik Doekes Hellema 1803-1884

  

Hendrik Doekes Hellema wordt na zijn studie theologie als predikant beroepen in Achlum. De bijna 24-jarige Hendrik trouwt met de 22-jarige Magdeltje Beekhuis. Ze kende het predikantenleven want haar vader, haar beide grootvaders en twee broers waren predikant. Samen krijgen Hendrik en Magdeltje zeven kinderen, waarvan één op jonge leeftijd overlijdt. Hendrik is 52 jaar predikant in Achlum en 26 jaar actief als scriba. Na het overlijden van de dan 74-jarige Magdeltje verlaat hij de pastorie in Achlum en vertrekt naar het huis van zijn zoon en dochter in Dantumawoude. We weten het een en ander over Hendrik omdat niet alleen zijn vader Doeke Wijgers Hellema maar ook zijn zoon Doeke Hz Hellema veel heeft opgeschreven.

Klik hier voor 

Hendrik Doekes Hellema