Pieter van der Velden Erdbrink 1818-1888

  

Pieter wordt op 17 mei 1818 geboren in Enkhuizen. Al op zijn zevende jaar is hij wees. Zijn broer Gerhard kiest voor theologie, Pieter kiest voor de zee. Een groot deel van zijn werkend leven zal hij als gezagvoerder de koloniale wateren bevaren. Hij trouwt met de domineesdochter Sophia Everts uit Enkhuizen. Samen krijgen zij twee dochters en een zoon die later in zijn vaders voetsporen zal treden. Na zijn pensionering in 1875 is Pieter actief in diverse commissies en besturen, zowel op het gebied van de zeevaart als op algemeen maatschappelijk terrein. Na enige tijd ziek te zijn geweest overlijdt hij op 8 juni 1888 op zeventigjarige leeftijd. 

Klik hier voor

Pieter van der Velden Erdbrink, eerst luitenant later kapitein ter zee