TEUNIS CAREL CHRISTIAAN EVERTS 1789-1864

 

Teunis is predikant geweest in Gorinchem in combinatie met Leerdam en daarna in Enkhuizen. Hij zet graag iets op papier bij bijzondere gelegenheden. Een aantal van zijn handgeschreven teksten zijn generaties lang in de familie bewaard gebleven. Teunis behoort tot de Hersteld Lutherse kerk maar preekt ook voor de meer vrije Lutherse richting. Het schijnt dat mensen hem graag mochten. In de toespraak bij de huwelijksinzegening van zijn dochter geeft hij blijk van zeer hartelijke gevoelens naar zijn schoonzoon. Teunis en zijn echtgenote Geertrui krijgen vier dochters, een echte vrouwenhuishouding dus.

 

Klik hier voor

  • een vers bij het huwelijk van zijn zus Christina;
  • tafel-liederen bij het 50-jarig huwelijk van zijn schoonouders;
  • de toespraak bij de bevestiging van dochter Sophia als lid van de kerk;
  • de tekst bij de huwelijksinzegening van zijn dochter Sophia;
  • een link naar de 'zangen, bij gelegenheid van de inwijding der nieuw gebouwde Lutherse kerk te Enkhuizen’. bij de inwijding van de nieuwe Lutherse kerk in Enkhuizen' (anoniem);
  • het predikantenbord van Enkhuizen.